Πρόγραμμα των εξετάσεων HELLENIC AMERICAN UNION (HAU)

H HELLENIC AMERICAN UNION (HAU) ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου 2016 για τα πτυχία ECCE (LOWER) & ECPE (PROFICIENCY) του Πανεπιστημίου του MICHIGAN. Οι εγγραφές για τα συγκεκριμένα πτυχία γίνονται μέχρι 30-09-2016. Τα εξέταστρα έχουν καθοριστεί ως εξής: ECCE (LOWER) 160 € και ECPE (PROFICIENCY) 180€.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι σπουδαστές μας μπορούν να απευθυνθούν στην γραμματεία του κέντρου μας.