ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (TUTORIALS)

Το BEST ENGLISH STUDIES, καινοτομεί για ακόμα μία φορά, διοργανώνοντας αποκλειστικά για όλους τους μαθητές του ειδικά σεμινάρια έκθεσης (tutorials) από τις native speakers καθηγήτριές μας.

Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται ανά τάξη και επίπεδο, θα τα παρακολουθήσουν όλοι οι σπουδαστές μας και θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου και θα ενημερώνεστε.

Σκοπός μας είναι, οι σπουδαστές μας μέσω των ειδικών αυτών μαθημάτων - σεμιναρίων να διδάσκονται την έκθεση στα Αγγλικά και να αποκτούν άνεση στη χρήση του γραπτού λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Κέντρου μας.